Monthly Archives: November 2019

Quy trình fulfill Personalized Orders

Tóm tắt: 1. Mở 1 trình duyệt mới chưa đăng nhập vào website 2. Vào link của sản phẩm được order 3. Nhấn CUSTOMIZE > Nhập vào text mà khách order > Phải chuột vào hình chọn Inspect Elements 4. Nhìn vào tay phải, copy nguyên cái đoạn trong scr=”COPY HẾT ĐOẠN NÀY” >bắt đầu […]