Quy trình fulfill Personalized Orders

Tóm tắt:

1. Mở 1 trình duyệt mới chưa đăng nhập vào website

2. Vào link của sản phẩm được order

3. Nhấn CUSTOMIZE > Nhập vào text mà khách order > Phải chuột vào hình chọn Inspect Elements

4. Nhìn vào tay phải, copy nguyên cái đoạn trong scr=”COPY HẾT ĐOẠN NÀY” >bắt đầu từ //cdn…. tới Setphen

5. Quay lại order Personalized trong admin, click EDIT meta (nút kế bên nút xoá (x) product)

6. Xoá hết meta trừ ASIN

7. Click Add Meta > Nhập vào dòng trên là your_design. Dòng dưới là cái link copy từ phần số 4. (nhìn hình ở dưới) NHỚ LÀ LÚC NÀY CÁI SẢN PHẨM TRONG ORDER CHỈ CÒN 2 META LÀ your_designASIN

8. Kiểm tra lại lần nữa > Chuyển status qua Processing rồi UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: